جدیدترین روش لیزر چشم


جراحی چشم به روش ترنس پی آر کی (Trans-PRK) از گسترش روش‌های لازک و PRK به‌دست آمده و یک روش درمان تمام لیزری جدید است. از آنجایی که بهبود دوربینی و آستیگماتیسم با لیزر همواره مورد چالش بوده، بر روی بیماران جراحی شده توسط دکتر ادیب مقدم، بررسی‌هایی در این زمینه انجام گرفته است. نتیجه این بررسی‌ها نشان داده است که ۸۳% بیماران دوربین و ۸۵% بیماران آستیگمات، به حدت بینایی ۹۰% رسیده‌اند. در واقع این نتایج، کارایی روش ترنس پی آر کی (Trans-PRK) و پایداری اصلاحات حاصل از آن را نشان می‌دهد.

 

 

دوره‌های آموزشی و تخصصی

دکتر ادیب مقدم دوره‌های آموزشی مختلفی در جراحی‌های نوین چشم را در آمریکا و اروپا گذرانده‌اند، ایشان نزد پروفسور پالیکاریس (پدر لیزیک) نیز دوره‌های جراحی رفرکتیو و اُپتیک را سپری کرده‌اند.


 

فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی

دکتر ادیب مقدم به عنوان Key Opinion Leader در کمپانی Bausch & Lomb Inc. و پزشک مرجع در کمپانیSCHWIND در ایران فعالیت دارند. ایشان همچنین در یک طرح پژوهشی مشترک با اسپانیا و آلمان به نتایج درخشانی در زمینه روش Trans-PRK‌ دست یافتند.


 

عضویت و افتخارات

دکتر ادیب مقدم عضو انجمن چشم‌پزشکی آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آفریقا و ایران هستند. ایشان اولین جراحی پیشرفته Trans-PRK با استفاده از دستگاه SCHWIND AMARIS را در ایران انجام دادند و از پیشگامان جراحی ریفرکتیو لیزری هستند.


 

همکاران