درباره دکتر ادیب مقدم


دکتر ادیب مقدم همواره سعی بر این داشته‌اند که با پیشرفت دانش جهانی در زمینه چشم پزشکی و تکنیک‌های نوین جراحی رفرکتیو همگام باشند. ایشان دوره‌های آموزشی مختلفی در زمینه جراحی‌های نوین چشم (سگمنت قدامی، رفرکتیو) و اُپتیک را در ایالات متحده و اروپا سپری کرده‌اند. جراحی پیشرفته (Trans-PRKCustomized Trans-PRK) که به عنوان یک روش جراحی پیشرفته لیزر اصلاح بینایی شناخته شده است، برای اولین بار در ایران توسط دکتر ادیب‌مقدم و با استفاده از سیستم SCHWIND AMARIS انجام شده است.

 

 

دوره‌های آموزشی و تخصصی

دکتر ادیب مقدم دوره‌های آموزشی مختلفی در جراحی‌های نوین چشم را در آمریکا و اروپا گذرانده‌اند، ایشان نزد پروفسور پالیکاریس (پدر لیزیک) نیز دوره‌های جراحی رفرکتیو و اُپتیک را سپری کرده‌اند.


 

فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی

دکتر ادیب مقدم به عنوان Key Opinion Leader در کمپانی Bausch & Lomb Inc. و پزشک مرجع در کمپانیSCHWIND در ایران فعالیت دارند. ایشان همچنین در یک طرح پژوهشی مشترک با اسپانیا و آلمان به نتایج درخشانی در زمینه روش Trans-PRK‌ دست یافتند.


 

عضویت و افتخارات

دکتر ادیب مقدم عضو انجمن چشم‌پزشکی آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آفریقا و ایران هستند. ایشان اولین جراحی پیشرفته Trans-PRK با استفاده از دستگاه SCHWIND AMARIS را در ایران انجام دادند و از پیشگامان جراحی ریفرکتیو لیزری هستند.


 

همکاران