کنتراست بهتر با لنزهای غیر کروی نسبت به لنزهای کروی‌شکل | سهیل ادیب مقدم

کنتراست بهتر با لنزهای غیر کروی نسبت به لنزهای کروی‌شکل

vision

لنزهای داخل چشمی (IOL – Intraocular lenses) غیر کروی در حین جراحی آب مروارید اغلب حساسیت کنتراست بهتری نسبت به لنزهای کروی‌شکل استاندارد فراهم می‌کنند؛ مخصوصا در نور کم. این نتایج بر اساس تحلیل چندین آزمایش بالینی توسط پژوهشگران آلمانی به دست آمده است.
در حین جراحی آب مروارید، لنزهای طبیعی چشم که تار شده‌اند با لنزهای قابل کاشت مصنوعی جایگزین می‌شود. لنزهای داخل چشمی استاندارد به طور قابل توجهی دید را بهبود می‌بخشند اما انحراف کروی را اصلاح نمی‌کند. انحراف کروی یک نقص اُپتیکال است می‌تواند کیفیت دید را کاهش داده و منجر به افزایش حساسیت به نور و ایجاد هاله شود.
iol
لنزهای داخل چشمی غیر کروی برای کاهش انحراف کروی طراحی شده‌اند و کیفیت بینایی بهتری ارائه می‌کنند. آن‌ها این کار را با تغییر انحنا به تدریج از مرکز لنز به حاشیه آن انجام می‌دهند. این کار با تقلید از لنزهای طبیعی چشم انسان انجام می‌شود.
corniaدر این مطالعه، پژوهشگران به بررسی و مقایسه نتایج بینایی پس از عمل جراحی آب مروارید برای هر دو نوع لنزهای داخل چشمی پرداختند. این مقایسه شامل ارزیابی بهترین بینایی اصلاح شده (BCVA – Best-Corrected Visual Acuity)، حساسیت کنتراست و ادراک ذهنی از کیفیت بینایی بود. 43 مطالعه مختلف در این تحلیل شرکت داشتند که‌ متشکل از بررسی 2076 چشم با لنزهای غیر کروی و 2034 چشم با لنزهای کروی‌شکل بودند.
نتایج به دست آمده از مطالعات نشان داد که لنزهای داخل چشمی غیر کروی حساسیت کنتراست بهتری نسبت به کروی‌شکل‌ها ایجاد می‌کند، به طور در نور کم. اما هیچ تفاوت بالینی قابل توجهی در BCVA و ادراک ذهنی از کیفیت بینایی در هر دو نوع لنز مشاهده نشد.
منبع:
AllAboutVision

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>